Zasady dopuszczalnego użytkowania

Wersja 1 (maj 2021)(PL).

1. Wstęp

Zasady dopuszczalnego użytkowania obowiązują Klientów usług chmurowych, witryny kaptech.it oraz konfigurowanych indywidualnie usług serwerowych, w tym usług komunikacyjnych do użytkowania wszystkich usług zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Działania zabronione

Zabrania się wszelkich działań niezgodnych z prawem oraz działań naruszających ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego, działań destrukcyjnych wymierzonych w infrastrukturę informatyczną kaptech.it, pozostałych Klientów, usługodawców itp.
Do działań skrajnie zabronionych zaliczamy m.in.:
1. Odsprzedawania usług oferowanych przez kaptech.it, przekazywania uprawnień administracyjnych bez ważnych umów osobom trzecim, publiczne oferowanie dostępu do usług kaptech.it dla osób niezwiązanych z Klientem zawodowo, rodzinnie, w ramach udostępnionych dla Klienta limitów.
2. Testowania, skanowania lub sondowania podatności dowolnego systemu lub sieci pod kątem odporności na ataki.
3. Wysyłanie niezamówionych treści, w tym wiadomości email, publikacji wirusów, przepełniania lub atakowanie jakiejkolwiek Usługi lub jej części, zakłócanie pracy innych Klientów, serwerów, sieci.
4. Wysyłania informacji i wiadomości fałszywie identyfikujących źródło, takich jak np. „phishing” oraz „spoofing”.
5. Promowanie produktów i usług innych niż własne.
6. Naruszania, albo obchodzenia w inny sposób środków bezpieczeństwa, w tym środków uwierzytelniania.
7. Uzyskiwanie dostępu, manipulacja lub inne wykorzystywanie niepublicznych obszarów Usług, do których Klient nie został uprawniony, włączając w to realizacja zadań wyszukiwania lub tworzenia kont za pomocą środków innych niż udostępnione mechanizmy i interfejsy, takich jak np. „web scraping”.
8. Omijanie limitów miejsca.
9. Angażowanie udostępnionych usług i zasobów w działania związane z usługami płatniczymi, bez stosownego upoważnienia kaptech.it.
10. Wykorzystywanie przestrzeni dyskowej i udostępnionych zasobów, niezależnie od użytkowanej usługi, jako podstawy dla jakichkolwiek usług kryptograficznych dowodu przestrzeni, dowodu pamięci (Proof Of Space, Proof Of Storage) lub innych kryptograficznych systemów dowodowych.
11. Wykorzystywanie udostępnionych zasobów dla celów archiwizacji innych rozwiązań chmurowych, zasobów serwerów, bez stosownego upoważnienia kaptech.it.
12. Przechowywanie, publikowanie, udostępnianie materiałów:
a) naruszających prywatność i prawa osób trzecich, w tym publikacja danych poufnych i objętych mechanizmem ochrony informacji niejawnych,
b) zniesławiających, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa własności intelektualnej innych osób,
c) podżegających do przemocy, dyskryminacji lub marginalizacji społecznej,
d) z zakresu pornografii,
e) z zakresu promocji spożywania narkotyków,
f) z zakresu promowania aktów przemocy, propagandy rządowej, terrorystycznej lub ekstremistycznej,
g) z zakresy promowania usług firm stosujących praktyki monopolistyczne.

3. Prawo do podjęcia działań

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich dostępnych i przewidzianych prawem działań zmierzających do usunięcia wszystkich naruszeń zasad określonych w niniejszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania, włączając w to usunięcie konta Klienta i blokowania dostępu do zasobów.

NAPISZ DO NAS

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

©2023 Wszelkie prawa zastrzeżone KAPTECH® Krzysztof Pająk

opracowanie KRISP