TWOJA bezpieczna CHMURA, BEZPIECZNY CHAT

Twoja bezpieczna chmura – krótka charakterystyka

Wkrótce w usługach on-line

Twoja BEZPIECZNA chmura

Czym jest "Twoja bezpieczna chmura"?

Usługa „Twoja bezpieczna chmura” wiąże się z ogólnie rozumianym pojęciem prywatnej chmury, czyli środowiska komputerowego używanego przez jedną osobę, organizację lub instytucję.
Zapewnia podobne korzyści jak usługi w chmurze publicznej, takie jak skalowalność, elastyczność i optymalizacja zasobów, ale działa w ramach własnej infrastruktury (własny serwer ulokowany „gdziekolwiek”)  lub w dedykowanym środowisku dostarczonym przez zewnętrznego dostawcę hostingowego (konkretna lokalizacja, konkretny dostawca) w dowolnej jurysdykcji prawnej.

Zastosowania prywatnej chmury

Prywatna Chmura jest wykorzystywana do hostowania własnych aplikacji, przechowywania i udostępniania danych.
W praktyce oznacza to możliwość dowolnego wykonywania kopii zapasowych, gromadzenia danych z wielu komputerów i serwerów, możliwość dostępu do archiwalnych danych wg stanu na konkretny dzień.
Mnogość dostępnych aplikacji i dedykowanych rozwiązań pozwala m.in. na nieograniczoną skalowalność wszelkiej maści zastosowań, takich jak np. bezpieczna i szyfrowana komunikacja dla grupy pracowników, kontrahentów lub przyjaciół.

Konkretny przykład użycia: serwer ulokowany w siedzibie firmy, obsługuje kopie zapasowe wszystkich stacji roboczych i danych z serwerów, w tym kopie wiadomości e-mail, umożliwia dostęp do danych za pomocą m.in. dedykowanych aplikacji mobilnych, obsługuje dostęp VPN do sieci firmowej z dowolnego lub ściśle określonego miejsca na świecie, obsługuje firmowy chat, rejestruje zapis z monitoringu wizyjnego IP, całość danych jest przechowywana na zaszyfrowanych dyskach, a dane np. chatu przechowywane są w dodatkowo zaszyfrowanej bazie danych. Serwer ten można też ulokować w dowolnej lokalizacji, a dostęp do niego realizować przez odpowiednią konfigurację serwerów pośredniczących.

W przypadku rozwiązań o wymaganiach tzw. wysokiej dostępności serwery zestawiamy  w ramach konfiguracji HA (High Availability), gdzie w przypadku awarii jednego serwera, jego zadania przejmuje serwer rezerwowy.

Komu rekomendujemy użycie Usługi Twoja bezpieczna chmura?

Każdemu, kto ceni niezawodność, prywatność, nieograniczoną funkcjonalność, skalowalność i bezpieczeństwo.
Rozwiązania dedykujemy w szczególności organizacjom i instytucjom, które z litery prawa zobowiązane są zapewnić należytą dbałość o bezpieczeństwo i prywatność danych.
Właściwie dobrane i optymalizowane konfiguracje dedykujemy osobom i podmiotom o szczególnych wymaganiach, tj. maksymalnej ochrony prywatności, wysokiej wydajności obliczeniowej lub nieograniczonej przestrzeni dla przechowywania danych.

Zalety Usługi "Twoja bezpieczna chmura"

1. Zwiększone bezpieczeństwo i możliwości zarządzania nim poprzez wdrożenie rygorystycznych zasad i kontroli dostępu, zapewniając tym samym właściwą ochroną wrażliwych danych i aplikacji.

2. Możliwość dowolnej zmiany ustalonych zasad dostępu, bez zbędnej zwłoki.

3. Pełna kontrola nad własną infrastrukturą lub/i aplikacjami. Możliwość rozbudowy i alokacji zasobów.

3. Poprawiona wydajność i uniezależnienie się od zasad rynkowych gigantów.

4. Ułatwienie spełniania wymagań prawnych i certyfikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa informacji poprzez tzw. suwerenność danych.

Przewaga w stosunku do publicznie dostępnych rozwiązań

1. Zwiększone bezpieczeństwo, prywatność i kontrola danych.

2. Dostosowane do potrzeb środki bezpieczeństwa.

3. Funkcjopnalność.

4. Wydajność.

Dlaczego warto powierzyć nam konfigurację i wdrożenie Twojej Bezpiecznej (Prywatnej) Chmury?

Wyróżniają nas:

1. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie w zakresie ochrony systemów i danych.

2. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zaliczamy do nich m.in. oceny ryzyka, audyty bezpieczeństwa, analizę zagrożeń, reagowanie na incydenty i biężące monitorowanie.

3. Nie dzielimy się historią sukcesu, opiniami Klientów, bo Klientów po prostu chronimy i ich obsługujemy.
W historii naszej działalności napotkaliśmy wiele nieprzewidzianych i negatywnych zdarzeń w dziedzienie technologii informacyjnych, w tym cyberbezpieczeństwa. Żadne z nich nie zakłóciło w znaczący sposób działalności naszych Klientów.

4. Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami, technologiami i aktywnie podchodzimy do zmieniających się zagrożeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
Umiejętnie dostosowujemy strategię działań operacyjnych w zależności od potrzeb i skali działalności organizacji/instytucji naszych Klientów.

Informatyka Profesjonalna – więcej szczegółów o tym, jak pracujemy.

USŁUGI ON-LINE - MOŻESZ ZAMÓWIĆ JUŻ TERAZ

Predefiniowane i konfigurowalne usługi on-line

Z zakresu informatycznych usług podstawowych udostępniliśmy możliwość zlecenia kilku konfigurowalnych pakietów usług lub zamówienia konsultacji.
Zapraszamy.

PROBLEM TECHNICZNY?

INCYDENT BEZPIECZEŃSTWA?

UTRATA DANYCH?

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

©2023 Wszelkie prawa zastrzeżone KAPTECH® Krzysztof Pająk

opracowanie KRISP