O NAS

Posługujemy się na co dzień pojęciem "Informatyka Profesjonalna". Zapraszamy do zapoznania się, czym Informatyka Profesjonalna jest i czego można po niej oczekiwać.

O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Kaptech Krzysztof Pająk zostało założone w 1998 r.

Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne, programistyczne i technologiczne (projektowanie, instalowanie systemów, zarządzanie projektami) włączając w to wszelkie towarzyszące usługi elektryczne i systemy sterowania.
Główny nacisk kładziemy na właściwy dobór technologii oraz należytą implementację rozwiązań i zabezpieczenie systemu.
Gdzie tylko jest to możliwe, automatyzujemy procesy administracyjne.

Specjalizujemy się w cyberbezpieczeństwie i wykorzystaniu technologii w celu spełniania podstawowych oraz unikalnych potrzeb Klientów.

Koncentrujemy się na informatycznej obsłudze firm, instytucji i przedsiębiorstw.

Realizując zadania dla naszych klientów zachowujemy najwyższe standardy etyczne i technologiczne.

PODEJŚCIE DO PRACY

Informatyka to nasza pasja. Wierzymy w siłę doświadczenia, wiedzy, elastyczności oraz ciągłego uczenia się.

Naszą misją jest uczynienie technologii informacyjnej tak prostą i funkcjonalną, jak to tylko możliwe.
Wierzymy w znaczenie znalezienia właściwej równowagi pomiędzy wymaganiami i możliwościami finansowymi Klientów.
Nie upraszczamy wymagań ani nie komplikujemy rozwiązań.

Projektujemy i konfigurujemy sprawne i wydajne systemy informatyczne, które spełniają potrzeby naszych Klientów bez sztucznego dostosowywania procesów do możliwości systemu informatycznego.

PRZEJRZYSTOŚĆ I UPODMIOTOWIENIE

Cenimy przejrzystość w relacjach z Klientami.
W ramach naszego zaangażowania w zapewnianie najlepszej obsługi skrupulatnie dokumentujemy każdą czynność konfiguracyjną dla naszych Klientów.
Dokumentacja ta wzmacnia pozycję Klientów, umożliwiając im podejmowanie świadomych decyzji o korzystaniu z naszych usług, samodzielnym wykonywaniu konserwacji lub powierzaniu jej innemu kompetentnemu zespołowi.

Poprzez zapewnieniu Klientom dokumentacji działań i instrukcji postępowań, uzyskują oni pełną autonomię i niezależność, dzięki czemu mogą dokonywać najlepszych wyborów dla swoich organizacji.

DLACZEGO WARTO Z NAMI PRACOWAĆ, CZYLI CO I JAK ROBIMY

WYBRANE SPOSOBY DZIAŁANIA ZGODNE Z WARTOŚCIAMI FIRMY ORAZ ODZWIERCIEDLAJĄCE PODEJŚCIE DO KLIENTA

PROFESJONALIZM

Jako profesjonaliści wnosimy do współpracy bogactwo wiedzy i zaawansowany zestaw umiejętności wynikający z doświadczenia i ciągłego uczenia się.
Rozumiemy znaczenie niezawodności informatyki i jej wpływu na procesy w organizacji i w życiu osób prywatnych.
Szanujemy Klienta, jego opinie oraz przekonania.

KOMPLEKSOWOŚĆ USŁUGI

Współpraca z nami w zakresie kompleksowych usług IT oznacza współpracę z zespołem zaangażowanym w Twój sukces.
Oferujemy ekonomiczne i skalowalne rozwiązania, przyjmujemy strategiczne podejście do optymalizacji kosztów, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom.
Oferujemy wsparcie i niezawodną pomoc.
Naprawiamy komputery, konfigurujemy sieci i systemy serwerowe.

DŁUGOTERMINOWE PARTNERSTWO

Naszym priorytetem jest budowanie dłogoterminowych partnerstw, dążąc do zostania zaufanym doradcą i uzupełnieniem Twojego zespołu.
Koncentrujemy się na Twoim sukcesie, a nie na krótkoterminowych korzyściach.
Dążymy do nawiązania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie, bez żadnych ukrytych planów ani samolubnych motywów.

NIE JESTEŚMY SPRZEDAWCAMI

Oferujemy bezstronne porady i rekomendacje, ponieważ nie jesteśmy sprzedawcami, dystrybutorami, partnerami sprzedawców, a na nasze rekomendacje nie mają wpływu żadne zachęty ani korzyści finansowe płynące ze sprzedaży sprzętu i oprogramowania.
Mamy pełną dowolność i elastyczność w wyborze i dostosowaniu rozwiązań z szerokiej gamy opcji, dopasowując je każdorazowo do Twoich potrzeb.

~

OCHRONA PRYWATNOŚCI, PEŁNEJ POUFNOŚCI KORESPONDECJI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Obserwujemy zmieniający się świat, degrengoladę systemów prawnych i systemów wartości, skutkujące zawsze ograniczaniem Twoich praw.

Afery, które w niektórych jurysdykcjach prawnych nie zostały w ogóle aferami nazwane, takie jak:
- szpiegowanie polityków, dziennikarzy, prawników, działaczy społecznych i politycznych za pomocą oprogramowania Pegasus firmy NSO Group,

- cenzura w Internecie prowadzona m.in. w Polsce polegająca na wyłączaniu bez decyzji sądu dostępu do niektórych stron internetowych
na podstawie art. 180 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego (nakazanie  przez ABW operatorom telekomunikacyjnym usuwanie wpisów DNS dla wskazanych domen)*,Stan na 25 czerwca 2023 r. - przykładowa domena nczas.com
Blokada w Polsce na przykładzie wybranych serwerów DNS (Orange, Vectra)
Polecenie: nslookup nczas.com 194.204.152.34 - serwer DNS Orange S.A.
Odpowiedź:
Server: 194.204.152.34
Address: 194.204.152.34#53
** server can't find nczas.com: NXDOMAIN
Polecenie: nslookup nczas.com 88.156.164.202 - serwer DNS VECTRA S.A.
Odpowiedź:
Server: 88.156.164.202
Address: 88.156.164.202#53
Non-authoritative answer:
*** Can't find nczas.com: No answer
Brak blokady domeny w USA 
Polecenie: nslookup nczas.com 1.1.1.1 - serwer DNS CloudFlare
Odpowiedź:
Server: 1.1.1.1
Address: 1.1.1.1#53
Non-authoritative answer:
Name: nczas.com
Address: 104.21.92.133
Name: nczas.com
Address: 172.67.194.39...

- propozycje niektórych państw członkowskich UE  w zakresie zakazania szyfrowania E2EE (end-to-end) w komunikacji,

poczytujemy jako potwierdzenie tezy, że zamach polityczny na prywatność właśnie trwa i w związku z brakiem sprzeciwu społecznego ma się dobrze.

Jeśli jesteś prawnikiem, politykiem, dziennikarzem, biznesmenem lub po prostu czujesz, że zapewnienie prywatności, w tym bezpieczeństwa komunikacji winno być objęte działaniem o najwyższym priorytecie, zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia oraz wiedzy.

 

 

CZEGO NIE ROBIMY

CZYLI WYBRANE DZIAŁANIA, KTÓRYCH UNIKAMY

Q

PODEJMOWANIE WYZWAŃ, O KTÓRYCH NIE MAMY POJĘCIA

Pomimo tego, iż informatyka wymaga ciągłego uczenia się i rozwoju, nie jesteśmy ekspertami od wszystkiego.

Jeśli dane zagadnienie jest dla nas obce, informujemy klienta, że w realizacji danych działań nie będziemy czuli się komfortowo i powinien powierzyć je innemu wyspecjalizowanemu zespołowi.

 

Q

MICROSOFT, GOOGLE, META i AMAZON

Rozwiązania od amerykańskich gigantów stosujemy wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne.

Nie znajdziesz też naszego profilu / fanpejdżu na Facebooku…

Q

WSPÓŁPRACA ANONIMOWA

W zakresie usług takich jak:
– odszyfrowanie danych,
– odzyskanie danych z nośników pamięci,
– uzyskanie dostępu do zablokowanej stacji roboczej/serwera,
– przeprowadzenie testu penetracyjnego,
realizujemy wyłącznie w oparciu o pisemne zlecenia.

Q

DARMOWE KONSULTACJE I PORADY

Konsultacje projektowe, porady inwestycyjne oraz wsparcie techniczne oferujemy bezpłatnie wyłącznie dla stałych klientów i w ramach świadczonych usług pro-bono.

Q

DEKLAROWANIE NIEREALNYCH TERMINÓW

Czasochłonność działań serwisowych, projektowych i administracyjnych w informatyce bardzo łatwo jest oszacować.
Tym łatwiej, im bardziej doświadczony jest zespół.
Z doświadczenia jednak płynie nauka, że podczas wykonywania najprostszych prac mogą wystąpić błędy, których identyfikacja jest złożona i wymaga czasu (brak kompatybilności w sprzęcie, błędy w bibliotekach programistycznych, błędy w systemie operacyjnym, sterownikach).

Mając na względzie powyższe, skutecznie informujemy klientów o terminach wykonania usług i możliwych trudnościach.

Q

KWESTIONOWANIE WYBORÓW DOKONYWANYCH PRZEZ KLIENTA

Wierzymy, że Klient samodzielnie wybierając rozwiązanie technologiczne działa w najlepszej wierze, a decyzję o wdrożeniu rozwiązania poprzedził rekonesansem i skrupulatną oceną własnych potrzeb.

Naszą opinię dotyczącą wyboru dokonanego przez Klienta prezentujemy wyłącznie wówczas, gdy Klient jest żywo zainteresowany naszą oceną stanu rzeczy lub chęcią zmiany.

Q

UNIWERSALNE SZKOLENIA

Niemalże każda firma informatyczna oferuje szkolenia z zakresów użytkowania oprogramowania, komputerów, bezpieczeństwa informatycznego.
Szkolenia opierają się głównie o komentarz dotyczący bieżących zdarzeń, incydentów bezpieczeństwa,  trendów rynkowych i prezentacji własnych produktów i usług.
Przydatność rzeczonych szkoleń jest zwykle marginalna i opłacalna wyłącznie dla  samych szkoleniowców.
Korzystanie z takich szkoleń może wydawać się działaniem rozwojowym i proaktywnym, ale bez ukierunkowanego podejścia*Ukierunkowane podejście w szkoleniach to zbiór najprostszych działań, których celem jest uzyskanie najlepszych rezultatów i oszczędności w przedsiębiorstwie poprzez ogólnie rozumianą skuteczność kursów i motywację uczestników do ciągłego samodoskonalenia.
Do czynności zawierających się w „ukierunkowanym podejściu” zaliczamy:
– wstępną ocenę kompetencji pracowników,
– zrozumienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie,
– ustalenie jasnych celów szkoleniowych i śledzenie postępów w ich realizacji,
– dostosowanie treści i metod dostarczania wiedzy do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa i stylu uczenia się uczestników,
– włączenie w proces szkolenia elementów praktycznych, takich jak rzeczywiste studia przypadków, ćwiczenia praktyczne,
– opracowanie informacji zwrotnych od uczestników i ich analiza,
– zapewnienie wsparcia podczas procesu nauki.
poziom kwalifikacji uczestników szkoleń pozostaje zazwyczaj niezmieniony.

ZABEZPIECZENIE KOMPUTERA?

WŁASNY SERWER E-MAIL?

BEZPIECZNY CHAT?

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

©2023 Wszelkie prawa zastrzeżone KAPTECH® Krzysztof Pająk

opracowanie KRISP