INFORMATYKA PROFESJONALNA

CZYM JEST INFORMATYKA PROFESJONALNA?

WŁAŚCIWYM PODEJŚCIEM DO SPRAW TECHNOLOGICZNYCH I OBSŁUGI KLIENTA POPRZEZ UMIEJĘTNE ŁĄCZENIE PONIŻSZYCH ELEMENTÓW

INFORMATYKA BEZPIECZNA

Cyberbezpieczeństwo, czyli ochrona prywatności komunikacji, ochrona wrażliwych danych i zapewnienie prywatności zasobów cyfrowych są głównymi priorytetami przy projektowaniu i utrzymaniu systemów informatycznych.
Posiadamy wiedzę niezbędną do wdrażania środków bezpieczeństwa, chroniących systemy przed cyberzagrożeniami, lukami w zabezpieczeniach i złymi praktykami użytkowników.

INFORMATYKA EKONOMICZNA

Efektywność kosztowa  realizowana jest poprzez właściwą ocenę Twoich potrzeb technologicznych. Dzięki takiemu podejściu dobieramy odpowiednie rozwiązania i wdrażamy strategie, które pomagają w osiągnięciu pożądanych wyników w ramach Twojego budżetu. Nasza wiedza fachowa pozwala na dłuższą metę zaoszczędzić pieniądze poprzez usprawnienie procesów i ograniczenie niepotrzebnych wydatków.
Ilekroć jest to możliwe, stosujemy rozwiązania darmowe i Open Source.

INFORMATYKA ukierunkowana

Każdy ma unikalne wymagania, gdy chodzi o technologię. Rozumiemy, że jeden wzór lub rozmiar nie jest odpowiedni dla każdego, dlatego ściśle pracujemy z Tobą, aby zidentyfikować potrzeby i obszary, w których informatyka może wywrzeć znaczący wpływ na Twoją pracę.
Korzyści z dostosowania usługi wykraczają poza zwykłe zaspokajanie doraźnych potrzeb  technologicznych.
One tę pracę ułatwiają i czynią ją bardziej efektywną.

INFORMATYKA DOŚWIADCZONA

Wybór wdrażanych rozwiązań opieramy wyłącznie w oparciu o pozytywne doświadczenia płynące z użytkowania danego rozwiązania i pewności, że będzie dla Ciebie odpowiednie.
Pracując nad wieloma projektami i napotykając różne scenariusze zyskaliśmy doświadczenie, dzięki którym umiejętnie przewidujemy i ograniczamy ryzyka, jakie może wywołać zawodna technologia w Twojej organizacji.

DLACZEGO WARTO Z NAMI PRACOWAĆ, CZYLI CO I JAK ROBIMY

WYBRANE SPOSOBY DZIAŁANIA ZGODNE Z WARTOŚCIAMI FIRMY ORAZ ODZWIERCIEDLAJĄCE PODEJŚCIE DO KLIENTA

PROFESJONALIZM

Jako profesjonaliści wnosimy do współpracy bogactwo wiedzy i zaawansowany zestaw umiejętności wynikający z doświadczenia i ciągłego uczenia się.
Rozumiemy znaczenie niezawodności informatyki i jej wpływu na procesy w organizacji i w życiu osób prywatnych.
Szanujemy Klienta, jego opinie oraz przekonania.

KOMPLEKSOWOŚĆ USŁUGI

Współpraca z nami w zakresie kompleksowych usług IT oznacza współpracę z zespołem zaangażowanym w Twój sukces.
Oferujemy ekonomiczne i skalowalne rozwiązania, przyjmujemy strategiczne podejście do optymalizacji kosztów, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom.
Oferujemy wsparcie i niezawodną pomoc.
Naprawiamy komputery, konfigurujemy sieci i systemy serwerowe.

DŁUGOTERMINOWE PARTNERSTWO

Naszym priorytetem jest budowanie dłogoterminowych partnerstw, dążąc do zostania zaufanym doradcą i uzupełnieniem Twojego zespołu.
Koncentrujemy się na Twoim sukcesie, a nie na krótkoterminowych korzyściach.
Dążymy do nawiązania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie, bez żadnych ukrytych planów ani samolubnych motywów.

NIE JESTEŚMY SPRZEDAWCAMI

Oferujemy bezstronne porady i rekomendacje, ponieważ nie jesteśmy sprzedawcami.
Na nasze rekomendacje nie mają wpływu żadne zachęty ani korzyści finansowe płynące ze sprzedaży sprzętu i oprogramowania.
Mamy pełną dowolność i elastyczność w wyborze i dostosowaniu rozwiązań z szerokiej gamy opcji, dopasowując je każdorazowo wyłącznie do Twoich potrzeb.

~

OCHRONA PRYWATNOŚCI, PEŁNEJ POUFNOŚCI KORESPONDECJI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Obserwujemy zmieniający się świat, degrengoladę systemów prawnych i systemów wartości, skutkujące zawsze ograniczaniem Twoich praw.

Afery, które w niektórych jurysdykcjach prawnych nie zostały w ogóle aferami nazwane, takie jak:
- szpiegowanie polityków, dziennikarzy, prawników, działaczy społecznych i politycznych za pomocą oprogramowania Pegasus firmy NSO Group,

- cenzura w Internecie prowadzona m.in. w Polsce polegająca na wyłączaniu bez decyzji sądu dostępu do niektórych stron internetowych
na podstawie art. 180 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego (nakazanie  przez ABW operatorom telekomunikacyjnym usuwanie wpisów DNS dla wskazanych domen)*,Stan na 25 czerwca 2023 r. - przykładowa domena nczas.com
Blokada w Polsce na przykładzie wybranych serwerów DNS (Orange, Vectra)
Polecenie: nslookup nczas.com 194.204.152.34 - serwer DNS Orange S.A.
Odpowiedź:
Server: 194.204.152.34
Address: 194.204.152.34#53
** server can't find nczas.com: NXDOMAIN
Polecenie: nslookup nczas.com 88.156.164.202 - serwer DNS VECTRA S.A.
Odpowiedź:
Server: 88.156.164.202
Address: 88.156.164.202#53
Non-authoritative answer:
*** Can't find nczas.com: No answer
Brak blokady domeny w USA 
Polecenie: nslookup nczas.com 1.1.1.1 - serwer DNS CloudFlare
Odpowiedź:
Server: 1.1.1.1
Address: 1.1.1.1#53
Non-authoritative answer:
Name: nczas.com
Address: 104.21.92.133
Name: nczas.com
Address: 172.67.194.39...

- propozycje niektórych państw członkowskich UE  w zakresie zakazania szyfrowania E2EE (end-to-end) w komunikacji,

poczytujemy jako potwierdzenie tezy, że zamach polityczny na prywatność właśnie trwa i w związku z brakiem sprzeciwu społecznego ma się dobrze.

Jeśli jesteś prawnikiem, politykiem, dziennikarzem, biznesmenem lub po prostu czujesz, że zapewnienie prywatności, w tym bezpieczeństwa komunikacji winno być objęte działaniem o najwyższym priorytecie, zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia oraz wiedzy.

 

 

PROBLEM TECHNICZNY?

INCYDENT BEZPIECZEŃSTWA?

UTRATA DANYCH?

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

©2024 Wszelkie prawa zastrzeżone KAPTECH® Krzysztof Pająk

opracowanie KRISP