Pro Bono

Ilekroć znajdujemy czas i możliwości techniczne, chętnie uczestniczymy w inicjatywach pro społecznych. Koncentrujemy się na inicjatywach pro wolnościowych oraz pomocy osobom wykluczonym społecznie z uwagi na niepełnosprawność lub trudny start.

CO ROBIMY W RAMACH INICJATYW PRO SPOŁECZNYCH?

Zdobytą wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielimy się głównie z osobami, które interesują się dziedziną technologii informacyjnych i zastosowaniem ich w praktyce.
Nie zapominamy jednak o tych, dla których informatyka – z różnych przyczyn – stanowi barierę nie do pokonania.

Ułatwiamy zainteresowanym zrozumienie znaczenia informatyki w życiu zawodowym, wpływu stopnia specjalizacji na możliwości zarobkowe oraz pogłębienie wiedzy informatycznej w warunkach praktycznych.

Co to oznacza?

1. Przygotowujemy np. szkolenie dla wybranej osoby lub grupy osób, zakładamy cel szkolenia w oparciu o rzeczywiste potrzeby rynkowe lub zgłoszone potrzeby przez samych beneficjentów, przeprowadzamy szkolenie lub cykl szkoleń weryfikując efekty po każdym zakończonym etapie.
Przykłady: rozpoczęcie pracy w księgowości (programy biurowe, rozwiązania chmurowe, oprogramowanie księgowe), informatyce (podstawy pracy ze środowiskiem Linux, podstawy  praktycznej administracji, znaczenie i konfiguracja sieci komputerowych, elementy wsparcia użytkownika), budownictwa (podstawy prawne, oprogramowanie CAD, kosztorysowanie),  zajęcia praktyczne w instalatorstwie elektrycznym, w tym instalatorstwie sieci komputerowych itp.

2. Przeprowadzamy np. analizę bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, wdrażamy niezbędne działania celem poprawienia bezpieczeństwa i wydajności.

3. Wdrażamy rozwiązania profesjonalne w zakresie przechowywania danych, bezpieczeństwa komunikacji i ochrony prywatności.

Ograniczenia czasowe, finansowe i organizacyjne pozwalają nam zaangażować się wyłącznie w wybrane inicjatywy.

CZEGO NIE ROBIMY

1. Nie udzielamy wsparcia finansowego.

2. Nie współfinansujemy zakupu sprzętu, ani nie obdarowujemy sprzętem.

3. Nie uczestniczymy w inicjatywach mających podłoże polityczne.

4. Nie wspieramy biznesu.

5. Nie wspieramy fundacji ani stowarzyszeń, które publikują niepełne dane finansowe lub nie publikują pełnych danych prezentujących źródła finansowania i szczegóły wydatkowania.

6. Nie wspieramy instytucji publicznych, jednostek budżetowych finansowanych z budżetu państwa lub przez jednostki samorządowe: np. szkoły publiczne, przedszkola itp.; za wyjątkiem domów dziecka.

7. Nie wspieramy instytucji, związków wyznaniowych i jednostek im podległych.

8. Nie wspieramy osób i instytucji wydatkujących środki finansowe na zakup licencji oprogramowania, którego odpowiedniki dostępne są bezpłatnie w ramach licencji GPL, BSD itp.

9. Nie wspieramy osób i instytucji w zakresie szkoleń, administracji oraz wdrożeń produktów i usług pochodzących od firm Microsoft, Google, Amazon, Oracle, Autodesk, Adobe (za wyjątkiem Magento w wersji Open Source).

FORMULARZ KONTAKTOWY PRO BONO*
Wnioski dotyczące działalności Pro Bono przyjmujemy wyłącznie za pomocą poniższego formularza.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią strony https://kaptech.it/probono

Wyłączenie odpowiedzialności

©2023 Wszelkie prawa zastrzeżone KAPTECH® Krzysztof Pająk

opracowanie KRISP