OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRM I INSTYTUCJI

Zakres obsługi informatycznej

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Projektujemy i implementujemy rozwiązania obejmujące zabezpieczenie organizacji/instytucji przed włamaniami, wyciekami danych i ich utratą.  Implementujemy rozwiązania eliminujące zagrożenia dla naruszeń prywatności, w tym prywatności komunikacji.
Proaktywne działania w zakresie cyberbezpieczeństwa obejmują m.in.:
– audyty bezpieczeństwa,
-zabezpieczenie stacji roboczych, serwerów, sieci komputerowej,
-zabezpieczenie aplikacji internetowych,
-implementację niezawodnych metod dostępu zdalnego,
-kontrolę dostępu do danych, rejestrowanie dostępu w postaci logów,
– ciągłego doskonalenia zasad bezpieczeństwa w organizacji podług wymagań ustaw, norm oraz wdrożonych planów zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji.

 

 

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, DOZÓR, SERWIS I ADMINISTRACJA

Zapewniamy opiekę nad funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania, włączając w ten proces monitoring, serwis urządzeń, prace modernizacyjne i zdalną administrację.

Proces kompleksowego utrzymania infrastruktury technicznej zawsze łączymy z aspektami cyberbezpieczeństwa, zarządzania projektami oraz planami automatyzacji i kopii zapasowych.

Nieodłącznym elementem utrzymania infrastruktury jest zapewnienie niezbędnej redundancji dla elementów o największej usterkowości (np. stacje robocze).
Mechanizm ten skutecznie wykorzystujemy celem eliminacji przestojów.

Świadczymy usługę tzw. pogotowia komputerowego.

 

WSPARCIE TECHNICZNE

Zapewniamy błyskawiczną wsparcie i doraźną pomoc dla użytkowników.

Oferujemy pomoc zdalną.

Dla stałych Klientów udostępniamy system zgłoszeń serwisowych oraz dedykowane kanały komunikacji.

 

Zarządzanie projektami

W imieniu Klienta zarządzamy projektami wszelkiego rodzaju. Stosujemy skuteczne metodyki zarządzania projektami zapewniające powodzenie przedsięwzięć.
Działania zarządcze wspomagamy wyspecjalizowanymi narzędziami informatycznymi do kontroli projektów, monitorowania stanu zaawansowania prac oraz ich jakości.

Skutecznie definiujemy potrzeby, oczekiwania Klienta i cele projektu, czyniąc je zrozumiałymi dla wszystkich członków zespołu i uczestników projektu.
Każdy etap projektu jest weryfikowany prostymi i łatwo mierzalnymi metodami.

Projekty informatyczne (i nie tylko) prowadzimy samodzielnie lub uzupełniamy skład większego zespołu.

 

 

 

Polityka bezpieczeństwa informacji, GDPR (RODO)

Zapewniamy wsparcie dla Klientów w zakresie tworzenia lub modyfikacji polityki bezpieczeństwa informacji oraz implementacji przyjętych założeń technicznych i organizacyjnych w praktyce.
Przygotowujemy i dokumentujemy scenariusze postępowań, w tym wzory dokumentów dla konkretnych etapów związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Na ile to możliwe, działania wdrożeniowe i implementacyjne w praktyce opieramy na założeniach normy PN-EN ISO/IEC 27001.

Na życzenie Klienta asystujemy w procesie certyfikacji systemu zarządzania ISO/IEC 27001 w przedsiębiorstwie/instytucji Klienta.

DORADZTWO INFORMATYCZNE

Oferujemy usługi doradcze w zakresie technologii, głównie rozwiązań informatycznych i sposobów ich wdrożenia oraz stosowania.

Koncentrujemy się na bezpieczeństwie systemów, ekonomice stosowania wybranych rozwiązań i ich funkcjonalności.

Rekomendacje informatyczne opieramy na specyfice działań przedsiębiorstwa/instytucji, poziomu wyspecjalizowania kadry, czasu funkcjonowania przedsiębiorstwa/instytucji na rynku.

Oferowane doradztwo trwale wiążemy z usługami utrzymania infrastruktury technicznej.

 

USŁUGI ON-LINE - MOŻESZ ZAMÓWIĆ JUŻ TERAZ

Predefiniowane i konfigurowalne usługi on-line

Z zakresu informatycznych usług podstawowych udostępniliśmy możliwość zlecenia kilku konfigurowalnych pakietów usług lub zamówienia konsultacji.
Zapraszamy.

ZABEZPIECZENIE KOMPUTERA?

WŁASNY SERWER E-MAIL?

BEZPIECZNY CHAT?

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

©2023 Wszelkie prawa zastrzeżone KAPTECH® Krzysztof Pająk

opracowanie KRISP