Cyberbezpieczny samorząd

CEL PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Szczegóły projektu

 

 

JAK MOŻEMY POMÓC?

 

1. NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU

 • przygotowanie koncepcji realizacji grantu,
 • określenie założeń i przygotowanie wyceny pod kosztorys wnioskowy,
 • wybranie najkorzystniejszych rozwiązań.

2. NA ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU I PO JEGO ZAKOŃCZENIU

 • aktualizacja wycen,
 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji przetargowej,
 • wdrożenie rozwiązań,
 • monitorowanie postępu prac,
 • prace utrzymaniowe,
 • audyty zgodnie normą EN27001:2022.

 

 

Z NAMI OSIĄGNIESZ CELE PROJEKTU

 

 1. Wdrożenie lub aktualizacja w JST Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).
 2. Wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie.
 3. Wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni.
 4. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu kluczowego z punktu widzenia wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).
 5. Potwierdzenie uzyskania wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia poprzez przeprowadzenie audytów SZBI.

JAK PRACUJEMY?

 

Na stronie Informatyka Profesjonalna opisujemy przyjęte metody pracy, dzięki który otrzymujesz bezstronne rekomendacje.

Oceń, czy chcesz powierzyć inwestycje i procesy związane z bezpieczeństwem informacji handlowcom i teoretykom, czy rozliczanym z efektów praktykom działającym w oparciu o doświadczenie i najlepsze praktyki z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

ZABEZPIECZENIE KOMPUTERA?

WŁASNY SERWER E-MAIL?

BEZPIECZNY CHAT?

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

©2023 Wszelkie prawa zastrzeżone KAPTECH® Krzysztof Pająk

opracowanie KRISP